راهبر اقتصاد سبا در یک نگاه

گروه شرکت های راهبر اقتصاد سبا (RES) با هدف ایجاد سازمانی ایرانی با نام و نشانی معتبر در راستای فعالیت های سرمایه گذاری داخلی و بازرگانی بین المللی در گذر زمان به همراه ایجاد چندین شرکت داخلی و خارجی، در زمینه های ساختمان سازی، تامین تجهیزات در حوزه صنایع و ساختمان, بازیافت ضایعات فلزی خودروهای فرسوده،IT و ICT و بانکداری الکترونیکی فعالیت نموده است.


ادامه مطلب

هدف ما ارائه خدمات از سراسر جهان

دریچه ای نو به جهان
نمایندگی انحصاری
مشاهده